Výsledky vyhľadávania

 1. Bábky od Jaroslava Anderleho 001-07

   Pridať záložky  Bábky od Jaroslava Anderleho 001-07

  bábka, bábkové divadlo, ľudoví bábkari
  "Taneček", tradičné bábky (marionety) z kolekcie trikových, varietných bábok, tzv. "kumštfigúriek". Tieto bábky neúčinkovali v hrách tradičného repertoáru, ale boli neodmysliteľnou súčasťou varietných výstupov v podobe dohier k hlavnej hre. Bábky sú zavesené na spriahnutých nitiach upevnených na vahadle, ktoré má podobu kríža. Sú ovládané niťami ktoré fixujú ich hlavy (dve), ruky a nohy (jedna vpredu, druhá vzadu). Pri točení vahadlom do oboch strán bábky vytvárajú ilúziu tancujúcej štvorice, pričom bábky striedavo zdvíhajú ruky alebo nohy smerom do stredu kruhu, resp. smerom von z kruhu zalomením v kolenách. Výška bábok je 28 cm. Pohľad na drevené vahadlo.

 2. Bábky od Jaroslava Anderleho 001-06

   Pridať záložky  Bábky od Jaroslava Anderleho 001-06

  bábka, bábkové divadlo, ľudoví bábkari
  "Taneček", tradičné bábky (marionety) z kolekcie trikových, varietných bábok, tzv. "kumštfigúriek". Tieto bábky neúčinkovali v hrách tradičného repertoáru, ale boli neodmysliteľnou súčasťou varietných výstupov v podobe dohier k hlavnej hre. Bábky sú zavesené na spriahnutých nitiach upevnených na vahadle, ktoré má podobu kríža. Sú ovládané niťami ktoré fixujú ich hlavy (dve), ruky a nohy (jedna vpredu, druhá vzadu). Pri točení vahadlom do oboch strán bábky vytvárajú ilúziu tancujúcej štvorice, pričom bábky striedavo zdvíhajú ruky alebo nohy smerom do stredu kruhu, resp. smerom von z kruhu zalomením v kolenách. Výška bábok je 28 cm. Pohľad zhora, bábky sú v "tanečnej pozícii" - jedna noha je zdvihnutá.

 3. Bábky od Jaroslava Anderleho 001-05

   Pridať záložky  Bábky od Jaroslava Anderleho 001-05

  bábka, bábkové divadlo, ľudoví bábkari
  "Taneček", tradičné bábky (marionety) z kolekcie trikových, varietných bábok, tzv. "kumštfigúriek". Tieto bábky neúčinkovali v hrách tradičného repertoáru, ale boli neodmysliteľnou súčasťou varietných výstupov v podobe dohier k hlavnej hre. Bábky sú zavesené na spriahnutých nitiach upevnených na vahadle, ktoré má podobu kríža. Sú ovládané niťami ktoré fixujú ich hlavy (dve), ruky a nohy (jedna vpredu, druhá vzadu). Pri točení vahadlom do oboch strán bábky vytvárajú ilúziu tancujúcej štvorice, pričom bábky striedavo zdvíhajú ruky alebo nohy smerom do stredu kruhu, resp. smerom von z kruhu zalomením v kolenách. Výška bábok je 28 cm. Pohľad zdola, bábky sú v "tanečnej pozícii" - jedna noha je zdvihnutá.

 4. Bábky od Jaroslava Anderleho 001-04

   Pridať záložky  Bábky od Jaroslava Anderleho 001-04

  bábka, bábkové divadlo, ľudoví bábkari
  "Taneček", tradičné bábky (marionety) z kolekcie trikových, varietných bábok, tzv. "kumštfigúriek". Tieto bábky neúčinkovali v hrách tradičného repertoáru, ale boli neodmysliteľnou súčasťou varietných výstupov v podobe dohier k hlavnej hre. Bábky sú zavesené na spriahnutých nitiach upevnených na vahadle, ktoré má podobu kríža. Sú ovládané niťami ktoré fixujú ich hlavy (dve), ruky a nohy (jedna vpredu, druhá vzadu). Pri točení vahadlom do oboch strán bábky vytvárajú ilúziu tancujúcej štvorice, pričom bábky striedavo zdvíhajú ruky alebo nohy smerom do stredu kruhu, resp. smerom von z kruhu zalomením v kolenách. Výška bábok je 28 cm. Pohľad zhora na "dievčatá".

 5. Bábky od Jaroslava Anderleho 001-03

   Pridať záložky  Bábky od Jaroslava Anderleho 001-03

  bábka, bábkové divadlo, ľudoví bábkari
  "Taneček", tradičné bábky (marionety) z kolekcie trikových, varietných bábok, tzv. "kumštfigúriek". Tieto bábky neúčinkovali v hrách tradičného repertoáru, ale boli neodmysliteľnou súčasťou varietných výstupov v podobe dohier k hlavnej hre. Bábky sú zavesené na spriahnutých nitiach upevnených na vahadle, ktoré má podobu kríža. Sú ovládané niťami ktoré fixujú ich hlavy (dve), ruky a nohy (jedna vpredu, druhá vzadu). Pri točení vahadlom do oboch strán bábky vytvárajú ilúziu tancujúcej štvorice, pričom bábky striedavo zdvíhajú ruky alebo nohy smerom do stredu kruhu, resp. smerom von z kruhu zalomením v kolenách. Výška bábok je 28 cm. Celkový pohľad na bábky bez vahadla.

 6. Bábky od Jaroslava Anderleho 001-02

   Pridať záložky  Bábky od Jaroslava Anderleho 001-02

  bábka, bábkové divadlo, ľudoví bábkari
  "Taneček", tradičné bábky (marionety) z kolekcie trikových, varietných bábok, tzv. "kumštfigúriek". Tieto bábky neúčinkovali v hrách tradičného repertoáru, ale boli neodmysliteľnou súčasťou varietných výstupov v podobe dohier k hlavnej hre. Bábky sú zavesené na spriahnutých nitiach upevnených na vahadle, ktoré má podobu kríža. Sú ovládané niťami ktoré fixujú ich hlavy (dve), ruky a nohy (jedna vpredu, druhá vzadu). Pri točení vahadlom do oboch strán bábky vytvárajú ilúziu tancujúcej štvorice, pričom bábky striedavo zdvíhajú ruky alebo nohy smerom do stredu kruhu, resp. smerom von z kruhu zalomením v kolenách. Výška bábok je 28 cm. Celkový pohľad na bábky s dreveným vahadlom.

 7. Bábka od neznámeho autora 003-07

   Pridať záložky  Bábka od neznámeho autora 003-07

  bábka, bábkové divadlo, ľudoví bábkari
  "Koník Miško", tradičná bábka (marioneta) z kolekcie trikových, varietných bábok, tzv. "kumštfigúriek". Bábka je zavesená na piatich nitiach upevnených na drevenom vahadle: dve stabilizujú telo koníka vpredu a vzadu, dve sú naviazané na hlave koníka a umožňujú mu kývať hlavou do strán a jedna je v strede hlavy koníka a pomocou tejto nite môže kôň kývať hlavou hore – dolu. Výška bábky je 20,5 cm (od zeme k chrbtu), dĺžka 36 cm. Koník účinkoval v závere predstavenia – v dohre (tzv. "šlusnumer") spoločne s Gašparkom. Pohľad na drevené vahadlo.

 8. Bábka od neznámeho autora 003-06

   Pridať záložky  Bábka od neznámeho autora 003-06

  bábka, bábkové divadlo, ľudoví bábkari
  "Koník Miško", tradičná bábka (marioneta) z kolekcie trikových, varietných bábok, tzv. "kumštfigúriek". Bábka je zavesená na piatich nitiach upevnených na drevenom vahadle: dve stabilizujú telo koníka vpredu a vzadu, dve sú naviazané na hlave koníka a umožňujú mu kývať hlavou do strán a jedna je v strede hlavy koníka a pomocou tejto nite môže kôň kývať hlavou hore – dolu. Výška bábky je 20,5 cm (od zeme k chrbtu), dĺžka 36 cm. Koník účinkoval v závere predstavenia – v dohre (tzv. "šlusnumer") spoločne s Gašparkom. Pohľad na zadnú časť bábky.

 9. Bábka od neznámeho autora 003-05

   Pridať záložky  Bábka od neznámeho autora 003-05

  bábka, bábkové divadlo, ľudoví bábkari
  "Koník Miško", tradičná bábka (marioneta) z kolekcie trikových, varietných bábok, tzv. "kumštfigúriek". Bábka je zavesená na piatich nitiach upevnených na drevenom vahadle: dve stabilizujú telo koníka vpredu a vzadu, dve sú naviazané na hlave koníka a umožňujú mu kývať hlavou do strán a jedna je v strede hlavy koníka a pomocou tejto nite môže kôň kývať hlavou hore – dolu. Výška bábky je 20,5 cm (od zeme k chrbtu), dĺžka 36 cm. Koník účinkoval v závere predstavenia – v dohre (tzv. "šlusnumer") spoločne s Gašparkom. Detailný pohľad na hlavu bábky.

 10. Bábka od neznámeho autora 003-04

   Pridať záložky  Bábka od neznámeho autora 003-04

  bábka, bábkové divadlo, ľudoví bábkari
  "Koník Miško", tradičná bábka (marioneta) z kolekcie trikových, varietných bábok, tzv. "kumštfigúriek". Bábka je zavesená na piatich nitiach upevnených na drevenom vahadle: dve stabilizujú telo koníka vpredu a vzadu, dve sú naviazané na hlave koníka a umožňujú mu kývať hlavou do strán a jedna je v strede hlavy koníka a pomocou tejto nite môže kôň kývať hlavou hore – dolu. Výška bábky je 20,5 cm (od zeme k chrbtu), dĺžka 36 cm. Koník účinkoval v závere predstavenia – v dohre (tzv. "šlusnumer") spoločne s Gašparkom. Bočný pohľad na bábku bez vahadla.