[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Výsledky vyhľadávania

 1. Pridať záložky  Dalmácija, Dalmácija

  ľudová pieseň, hudobný folklór, ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne, muzika, cimbalová hudba, spevák
  Ľudová pieseň s regrútskou tematikou. Mužský sólový spev so sprievodom ľudovej hudby.
 2. Pridať záložky  Počkajte, panenki, tri mjesíce 002-01

  ľudová pieseň, hudobný folklór, vojenské a regrútske piesne, ľúbostné piesne, muzika, cimbalová hudba, spevák
  Ľudová pieseň s regrútskou a ľúbostnou tematikou. Mužský sólový spev so sprievodom ľudovej hudby.
 3. Pridať záložky  Neňi lepší jak v neďelu

  ľudová pieseň, hudobný folklór, ľudová pieseň, muzika, cimbalová hudba, spevák
  Mládenecká ľudová pieseň s tematikou nešťastnej lásky. Mužský sólový spev so sprievodom ľudovej hudby.
 4. Pridať záložky  Imitácia vtáčieho spevu

  vzduchozvučné nástroje (aerofóny), hudobný folklór
  Imitácia škovránka, kukučky a prepeličky. Pískanie na ústach a s pomocou prstov.
 5. Pridať záložky  Kovalané, Kovalané

  ľudová pieseň, hudobný folklór, spevák
  Ľudová pieseň s tematikou ohovárania susednej obce. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 6. Pridať záložky  Ožeňil sa Haťapaťa

  ľudová pieseň, hudobný folklór, spevák
  Žartovná ľudová pieseň. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 7. Pridať záložky  Ve Skalici na rohu

  ľudová pieseň, hudobný folklór, ľúbostné piesne, spevák
  Žartovná ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 8. Pridať záložky  Tí skalickí purkmistre

  ľudová pieseň, hudobný folklór, vojenské a regrútske piesne, spevák
  Ľudová pieseň s regrútskou tematikou. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 9. Pridať záložky  Tí skalickí úradkové

  ľudová pieseň, hudobný folklór, vojenské a regrútske piesne, spevák
  Ľudová pieseň s regrútskou tematikou. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 10. Pridať záložky  Strunka, strunka, zelená jablonka

  ľudová pieseň, hudobný folklór, betlehemská hra, spevák
  Pieseň k betlehemskej hre o narodení Ježiška. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.