[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Výsledky vyhľadávania

 1. Pridať záložky  Moja kapsa úbohá

  Vianoce, Štedrý večer, vinš, vinšovanie
  Fragment z vinšu pastiera na Vianoce. Vinšovanie muža.
 2. Pridať záložky  Radostná novina

  ľudová pieseň, hudobný folklór, Štedrý večer, Vianoce, obchôdzky, koleda
  Vianočná koleda s tematikou oslavy narodenia Ježiška v maštali a žartovnými motívmi. Zvykli ju spievať malé deti na Štedrý večer ("Vešar viľijovi"), bola súčasťou vianočných obchôdzok. Spieva skupina štyroch žien bez hudobného sprievodu.
 3. Pridať záložky  Preďivná novina

  ľudová pieseň, hudobný folklór, Štedrý večer, Vianoce, obchôdzky, koleda
  Vianočná koleda s tematikou narodenia Ježiška v maštali. Zvykli ju spievať mládenci a dievčatá na Štedrý večer ("Vešar viľijovi"), bola súčasťou vianočných obchôdzok. Spieva skupina štyroch žien bez hudobného sprievodu.
 4. Pridať záložky  Vinš pastiera na Štedrý večer v Strhároch

  Vianoce, ľudová pieseň, Štedrý večer, pastier, pastierske obyčaje, vinš
  Vianočný vinš pastiera na Štedrý večer v Strhároch. V scénickom programe vinšuje muž v strednom veku.
 5. Pridať záložky  Viňišla nám hviezda jasná

  Vianoce, ľudová pieseň, Štedrý večer, spievanie pod oblokmi
  Vianočná pieseň spievaná na Štedrý večer pod oblokmi. V scénickom programe spievajú deti z DFS Krôčik.
 6. Pridať záložky  Viem ja kostolík

  Vianoce, ľudová pieseň, Štedrý večer, spievanie pod oblokmi
  Vianočná pieseň spievaná na Štedrý večer pod oblokmi. V scénickom programe spieva starší muž.
 7. Pridať záložky  Spievanie Cigánok na Štedrý večer v Plachtinciach

  Vianoce, Štedrý večer, spievanie pod oblokmi
  Rozprávanie o tom ako Cigánky chodili spievať pod oblokmi na Štedrý večer v Plachtinciach. V scénickom programe rozpráva starší muž.
 8. Pridať záložky  Voda a štrk na Štedrý večer v Plachtinciach

  Vianoce, Štedrý večer, zvyk, obyčaj
  Rozprávanie o zvyku nosenia vody na Štedrý večer v Plachtinciach. V scénickom programe rozpráva starší muž.
 9. Pridať záložky  Štedrovečerná večera v Dačov Lome

  Vianoce, Štedrý večer, štedrovečerný stôl, zvyk, obyčaj
  Rozprávanie o zvykoch súvisiacich so štedrovečernou večerou v Dačovom Lome. V scénickom programe rozpráva žena v strednom veku.
 10. Pridať záložky  Štedrá večera v Lovinobani

  Vianoce, Štedrý večer, štedrovečerné jedlá, štedrovečerný stôl, opekance
  Rozprávanie o štedrovečerných zvykoch v Lovinobani. V scénickom programe rozpráva starý muž.