[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Výsledky vyhľadávania

 1. Pridať záložky  Betlehemci z Lomu nad Rimavicou 001-02

  betlehemská hra, betlehem, obchôdzky
  Skupina koledníkov z Lomu nad Rimavicou pri betlehemských obchôdzkach v rámci prvého ročníka Dní kolied kresťanov Slovenska v Chrenovci - Brusne. Zľava stoja Jozef Beňuš, Pavol Úradník a Marián Svitek ako traja betlehemci. Pod nimi Jozef Turoň v maske Kuba a Pavol Chovanec ako anjel s betlehemom.
  Betlehemci z Lomu nad Rimavicou 001-02
 2. Pridať záložky  Betlehemci z Lomu nad Rimavicou 001-01

  betlehemská hra, betlehem, obchôdzky
  Skupina koledníkov z Lomu nad Rimavicou pri betlehemských obchôdzkach v rámci prvého ročníka Dní kolied kresťanov Slovenska v Chrenovci - Brusne. Zľava Marián Svitek, Pavol Úradník a Jozef Beňuš ako traja betlehemci. Štvrtý Pavol Chovanec ako anjel s betlehemom. V pozadí v čiernom odeve Ľudovít Kubiš.
  Betlehemci z Lomu nad Rimavicou 001-01
 3. Pridať záložky  Chodenie s Betlehemom 001-03

  betlehem, betlehemská hra, vianočné hry, obchôdzky
  Texty z betlehemskej hry ako si ich pamätal Juraj Kubinec. Pieseň o Kubovi.
 4. Pridať záložky  Chodenie s Betlehemom 001-02

  betlehem, betlehemská hra, vianočné hry, obchôdzky
  Texty z betlehemskej hry ako si ich pamätal Juraj Kubinec.
 5. Pridať záložky  Chodenie s betlehemom 009-01

  obchôdzky, vianočné hry, betlehemská hra, betlehem
  Betlehemci z Liesku. Skupina betlehemcov počas vianočnej obchôdzky predvádza betlehemskú hru v izbe rodinného domu. Za stolom domáca rodina sleduje predstavenie.
  Chodenie s betlehemom 009-01
 6. Pridať záložky  Chodenie s betlehemom 008-01

  obchôdzky, vianočné hry, betlehemská hra, betlehem
  Betlehemci zo Selca. Skupina betlehemcov počas vianočnej obchôdzky v izbe rodinného domu.
  Chodenie s betlehemom 008-01
 7. Pridať záložky  Chodenie s betlehemom 007-01

  obchôdzky, vianočné hry, betlehemská hra
  Betlehemci z Hornej Súče. Skupina betlehemcov počas vianočnej obchôdzky v rohu izby.
  Chodenie s betlehemom 007-01
 8. Pridať záložky  Chodenie s betlehemom 006-01

  obchôdzky, vianočné hry, betlehemská hra
  Betlehemci z Dúbrav. Skupina betlehemcov predvádza betlehemskú hru v izbe rodinného domu.
   Chodenie s betlehemom 006-01
 9. Pridať záložky  Chodenie s betlehemom 005-01

  obchôdzky, vianočné hry, betlehemská hra, betlehem
  Betlehemci z Liptovskej Tepličky. Skupina betlehemcov počas vianočnej obchôdzky. V pozadí sedí rodina za stolom, nad ktorým visí vianočný stromček.
  Chodenie s betlehemom 005-01
 10. Pridať záložky  Chodenie s betlehemom 004-01

  obchôdzky, vianočné hry, betlehemská hra, betlehem
  Betlehemci z Kokavy nad Rimavicou. Skupina betlehemcov počas vianočnej obchôdzky.
  Chodenie s betlehemom 004-01