[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Výsledky vyhľadávania

 1. Pridať záložky  Joj, zajaľi, zajaľi

  hudobné nástroje, vzduchozvučné nástroje (aerofóny), fujara, ľudová pieseň, spevák
  Pastierska pieseň s ľúbostným motívom. Mužský sólový spev a hra na píšťale dvojačke.
 2. Pridať záložky  Joj, svieťila zorňička

  hudobné nástroje, vzduchozvučné nástroje (aerofóny), fujara, ľudová pieseň, spevák
  Dve fujarové piesne. Mužský sólový spev a hra na fujare. Na fujare hrá Pavol Kostúr, spieva Jozef Kostúr. Po speve nasleduje melódia piesne "Kaďe iďem, taďe hiňiem".
 3. Pridať záložky  Na vŕšku stála, smutná sa zdala

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne, spevák, hudobné nástroje, vzduchozvučné nástroje (aerofóny), fujara
  Ľudová pieseň s regrútskou a vojenskou tematikou. Mužský sólový spev a hra na fujare. Spieva a hrá Ján Palovič.
 4. Pridať záložky  Hej, zdola hruška, zhora chodňík 002-01

  ľudová pieseň, spevák, hudobné nástroje, vzduchozvučné nástroje (aerofóny), fujara
  Ľudová pieseň s motívom mŕtveho mládenca - 1. sloha piesne. Mužský sólový spev a hra na fujare. Spieva a hrá Ján Palovič.