Výsledky vyhľadávania

 1. Obytný dom v Sihelnom 003-01

   Pridať záložky  Obytný dom v Sihelnom 003-01

  strecha, šindeľ, humno, zrubová konštrukcia
  Obytný dom č. 78, jednoosový, zrubová konštrukcia, strecha polvalbová, krytina šindľová, štít s dvoma výrezmi v tvare kosoštvorcov, bez komína. Pohľad na exteriér domu z ulice. Sokle zabielené vápnom. Vpredu krytý drevený vstup do klenbovej pivnice. Predná časť domu bola obytná, zadná slúžila na hospodárske účely - na ustajnenie zvierat a ako humno.

 2. Obytný dom v Sihelnom 002-01

   Pridať záložky  Obytný dom v Sihelnom 002-01

  strecha, šindeľ, humno, dvor
  Obytný dom č. 157, dvojosový, ovakovaný a natretý na bielo, drevená konštrukcia, strecha sedlová, krytina šindľová, vyústenie dymovodu do pôjdovej časti (bez komína). Pohľad na exteriér domu. V popredí samostatne stojaca hospodárska časť - humno a poľnohospodárske nástroje, vpredu dva sušiaky na seno.

 3. Humná vo Vyšnom Malatíne

   Pridať záložky  Humná vo Vyšnom Malatíne

  humno, stodola, strecha, šindeľ, slama
  Stavby prízemné, drevená konštrukcia, voľná orientácia, k jednej pristavaná šopa, voľná orientácia, strecha sedlová, doskové štíty, krytina šindľová a slamená.

 4. Humno a obytný dom v Povrazníku

   Pridať záložky  Humno a obytný dom v Povrazníku

  humno, stodola, zrubová konštrukcia, strecha, šindeľ
  Dve stavby prízemné, sedlové strechy, šindľová krytina, doskový štít. Humno - pozdĺžna orientácia, steny drevené; dom - priečna orientácia, dvojosový, štít s podlomenicou a kuklou, predzáhradka s plotom.

 5. Obytný dom v Sklabini

   Pridať záložky  Obytný dom v Sklabini

  murovaná konštrukcia, strecha, humno
  Dom prízemný murovaný s priechodom do dvora, strecha polvalbová, tvrdá krytina. Obytný dom a humno.