Výsledky vyhľadávania

 1.  Pridať záložky  Brnkaná 001-01

  hudobný folklór, hudobné nástroje, husle, primáš-predník, ľudový tanec, tanečný folklór, čardáš
  Melódia k tancu brnkaný čardáš. Sólová hra primáša na husliach. Ukážka spôsobu zdobenia melódie. Hrá Hrá Július Ferenc (Ďulka).

 2.  Pridať záložky  Melódia k tancu čardáš 003-01

  hudobný folklór, hudobné nástroje, muzika, husle, primáš-predník, ľudový tanec, tanečný folklór, čardáš
  Husľové variácie melódie k tancu čardáš. Ukážka spôsobu zdobenia melódie. Sólová hra na husle. Hrá Július Ferenc (Ďulka).

 3.  Pridať záložky  Melódia k tancu sólo maďar

  hudobný folklór, hudobné nástroje, muzika, husle, primáš-predník, ľudový tanec, tanečný folklór, verbunk
  Husľové variácie melódie k tancu sólo maďar. Ukážka spôsobu zdobenia melódie. Sólová hra na husle. Hrá Július Ferenc (Ďulka).

 4.  Pridať záložky  Melódia k tancu čardáš 001-01

  hudobný folklór, hudobné nástroje, husle, primáš-predník, ľudový tanec, tanečný folklór, čardáš
  Husľové variácie melódie k tancu čardáš. Ukážka spôsobu zdobenia melódie. Sólová hra na husle. Hrá Július Ferenc (Ďulka).

 5.  Pridať záložky  Keď som išiel z hájika

  ľudová pieseň, spevák, čardáš, husle, cimbal
  Pieseň k tancu "na dva kroki" a čardáš. Spieva Ján Púček a v druhej časti hrá na husle, na cimbal hrá Jozef Dresto.

 6.  Pridať záložky  Povedal si, že ma vezmeš

  ľudová pieseň, spevák, čardáš, husle, cimbal
  Pieseň k tancu "na dva kroki" a čardáš. Mužský sólový spev, v druhej časti hra na husle a cimbál. Spieva Ján Púček a v druhej časti hrá na husle, na cimbal hrá Jozef Dresto.

 7.  Pridať záložky  Fčera ráno na svitaní

  ľudová pieseň, spevák, čardáš, husle, cimbal
  Pieseň k tancu "na dva kroki" a čardáš. Mužský sólový spev, v druhej časti hra na husle a cimbál. Spieva František Hanko, v druhej časti hrá na husle Ján Púček a na cimbal Jozef Dresto.

 8.  Pridať záložky  Viem ja jedno pekné ftáča

  ľudová pieseň, spevák, polka, husle, cimbal
  Pieseň k tancu polka. Mužský sólový spev, v druhej časti hra na husle a cimbál. Spieva Mikuláš Čurík, v druhej časti hrá na husle Ján Púček a na cimbal Jozef Dresto.

 9.  Pridať záložky  Sik, sik, síkorenka

  ľudová pieseň, spevák, čardáš, husle, cimbal
  Pieseň k tancu čardáš. Mužský sólový spev, v druhej časti hra na husle a cimbál. Spieva František Hanko, v druhej časti hrá na husle Ján Púček a na cimbal Jozef Dresto.

 10.  Pridať záložky  Jak si ti kováč

  ľudová pieseň, spevák, čardáš, husle, cimbal
  Pieseň k tancu čardáš. Spieva Mikuláš Čurík, v druhej časti hrá na husle Ján Púček a na cimbal Jozef Dresto.