[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Výsledky vyhľadávania

 1. Pridať záložky  Obytný dom vo Vyšnej Revúcej 001-04

  murovaná konštrukcia, strecha, ohnisko
  Obytný dom č. 472 trojpriestorový, murovaný, kamenná podmurovka, strecha sedlová, doskový štít s výzorníkmi, podlomenicou, bubníkom (kužeľovitá strieška) a hálkou (stĺpik), krytina šindľová. Podkrovie slúži ako úložný priestor. Presah strechy vytvára krytý podstienok využívaný na odkladanie dreva. Pred domom sú postavené božie muky s nikou, ktoré majú ochrannú funkciu. Na obytný dom priamo nadväzujú hospodárske objekty - maštaľ a chliev. Nákres, naľavo pohľad a pôdorys ohniska s pekárnou pecou, napravo priečny rez domu.
  Obytný dom vo Vyšnej Revúcej 001-04
 2. Pridať záložky  Obytný dom vo Vyšnej Revúcej 001-03

  pôdorys domu, murovaná konštrukcia, zrubová konštrukcia, božie muky, maštaľ, chliev
  Obytný dom č. 472 trojpriestorový, murovaný, kamenná podmurovka, strecha sedlová, doskový štít s výzorníkmi, podlomenicou, bubníkom (kužeľovitá strieška) a hálkou (stĺpik), krytina šindľová. Podkrovie slúži ako úložný priestor. Presah strechy vytvára krytý podstienok využívaný na odkladanie dreva. Pred domom sú postavené božie muky s nikou, ktoré majú ochrannú funkciu. Na obytný dom priamo nadväzujú hospodárske objekty - maštaľ a chliev. Pôdorys.
  Obytný dom vo Vyšnej Revúcej 001-03
 3. Pridať záložky  Obytný dom vo Vyšnej Revúcej 001-02

  murovaná konštrukcia, zrubová konštrukcia, strecha, štít, šindeľ, božie muky, hospodárske stavby
  Obytný dom č. 472 trojpriestorový, murovaný, kamenná podmurovka, strecha sedlová, doskový štít s výzorníkmi, podlomenicou, bubníkom (kužeľovitá strieška) a hálkou (stĺpik), krytina šindľová. Podkrovie slúži ako úložný priestor. Presah strechy vytvára krytý podstienok využívaný na odkladanie dreva. Pred domom sú postavené božie muky s nikou, ktoré majú ochrannú funkciu. Na obytný dom priamo nadväzujú hospodárske objekty - maštaľ a chliev. Nákres, čelný pohľad.
  Obytný dom vo Vyšnej Revúcej 001-02
 4. Pridať záložky  Obytný dom vo Vyšnej Revúcej 001-01

  murovaná konštrukcia, strecha, štít, šindeľ, božie muky, hospodárske stavby
  Obytný dom č. 472 trojpriestorový, murovaný, kamenná podmurovka, strecha sedlová, doskový štít s výzorníkmi, podlomenicou, bubníkom (kužeľovitá strieška) a hálkou (stĺpik), krytina šindľová. Podkrovie slúži ako úložný priestor. Presah strechy vytvára krytý podstienok využívaný na odkladanie dreva. Pred domom sú postavené božie muky s nikou, ktoré majú ochrannú funkciu. Na obytný dom priamo nadväzujú hospodárske objekty - maštaľ a chliev. Pohľad z ulice.
  Obytný dom vo Vyšnej Revúcej 001-01
 5. Pridať záložky  Obytný dom v Liptovskej Kokave 001-01

  murovaná konštrukcia, strecha, štít, krytina, plot
  Obytný dvojdom č. 305-306 murovaný, kamenná podmurovka, strecha polvalbová, štít murovaný, zdobený plastickým lemovaním a ukončený valbičkou, krytina škridlová. Dom je rozdelený na dve časti plastickou lizénou. Je postavený na dvoch parcelách. Dvor je od ulice oddelený doskovým a latkovým plotom. Pohľad z ulice.
  Obytný dom v Liptovskej Kokave 001-01
 6. Pridať záložky  Ulica v Liptovskej Kokave 001-01

  humno, zrubová konštrukcia, murovaná konštrukcia, strecha, krytina, štít, plot
  Uličná zástavba obce. Humná zrubové, strechy sedlové, doskové štíty, krytina pôvodne šindľová. Murované domy sú postavené sekundárne, pretransformované zo zrubových domov. Pohľad z ulice.
  Ulica v Liptovskej Kokave 001-01
 7. Pridať záložky  Obytný dom v Liptovskej Tepličke 001-01

  zrubová konštrukcia, murovaná konštrukcia, strecha, štít, šindeľ, sýpka, brána
  Obytný dom č. 322, zrubový, omazaný a obielený, kamenná podmurovka, strecha sedlová, doskový štít zdobený vyrezávanými krycími lištami s výzorníkom, podlomenicou a hálkou (stĺpik). Súčasťou hospodárskeho dvora je murovaná sýpka pokrytá sedlovou strechou so šindľovou krytinou. Dvor je od ulice oddelený dvojkrídlovou bránou s bráničkou, ktorá je zdobená ornamentami v tvare rozety. Brána je krytá sedlovou strieškou so šindľovou krytinou. Pohľad z ulice.
  Obytný dom v Liptovskej Tepličke 001-01
 8. Pridať záložky  Obytný dom v Štrbe 001-01

  murovaná konštrukcia, strecha, štít, šindeľ, humno
  Obytný dvojdom č. 34-35 trojpriestorový, murovaný, kamená podmurovka, podpivničený, strecha sedlová, doskový štít s výzorníkom, podlomenicou, kužeľovitou strieškou (bubníkom) a stĺpikom (hálkou), krytina šindľová. Do pivnice sa vchádza z čelnej, do domu z bočnej strany. V zadnej časti dvora je umiestnené humno. Pohľad z ulice.
  Obytný dom v Štrbe 001-01
 9. Pridať záložky  Obytný dom v Hybiach 002-05

  murovaná konštrukcia, pôdorys domu, sýpka
  Obytný dom č. 410-411, trojpriestorový, murovaný, kamenná podmurovka, podpivničený klenutou pivnicou, strecha sedlová s komínom a vikierom, murovaný štít s okienkami, vetracím otvorom a vročením, zo spodnej strany ukončený ozdobnou valbičkou, krytina škridlová. Priečelie domu je zdobené plastickými piliastrami zakončenými hlavicami. Okná majú vytiahnuté rímsy, ktoré chránia pred vplyvmi počasia a železné okenice, ktoré chránia pred požiarom. Podkrovie domu slúži ako sýpka. Pôdorys podkrovia.
  Obytný dom v Hybiach 002-05
 10. Pridať záložky  Obytný dom v Hybiach 002-04

  murovaná konštrukcia, pôdorys domu
  Obytný dom č. 410-411, trojpriestorový, murovaný, kamenná podmurovka, podpivničený klenutou pivnicou, strecha sedlová s komínom a vikierom, murovaný štít s okienkami, vetracím otvorom a vročením, zo spodnej strany ukončený ozdobnou valbičkou, krytina škridlová. Priečelie domu je zdobené plastickými piliastrami zakončenými hlavicami. Okná majú vytiahnuté rímsy, ktoré chránia pred vplyvmi počasia a železné okenice, ktoré chránia pred požiarom. Podkrovie domu slúži ako sýpka. Pôdorys prízemia.
  Obytný dom v Hybiach 002-04