Výsledky vyhľadávania

 1. Ľudový muzikant Anton Ľupták 001-01

   Pridať záložky  Ľudový muzikant Anton Ľupták 001-01

  primáš-predník, muzika, fujara, píšťaly
  Portrétová fotografia ľudového muzikanta - huslistu, fujaristu, píšťalkára a a výrobcu fujár, rodáka z Látok. Pohľad na vrchnú časť postavy, v rukách drží husle.

 2. Fujarista a píšťalkár Peter Paciga

   Pridať záložky  Fujarista a píšťalkár Peter Paciga

  fujara, píšťaly, hudobné nástroje
  Portrét fujaristu. Detailný pohľad na fujaristu pri hre na fujare.

 3. Fujarista a píšťalkár Jozef Rybár

   Pridať záložky  Fujarista a píšťalkár Jozef Rybár

  fujara, píšťaly, hudobné nástroje
  Portrét fujaristu. Pohľad na vrchnú časť postavy v tradičnom odeve počas hrania na fujare.

 4. Fujarista a píšťalkár Ján Plieštik

   Pridať záložky  Fujarista a píšťalkár Ján Plieštik

  fujara, píšťaly, hudobné nástroje
  Portrét fujaristu a píšťalkára. Detail vrchnej časti postavy z profilu v tradičnom odeve. V rukách drží fujaru, spod kabanice mu vytŕča píšťala dvojačka.

 5. Fujarista a píšťalkár Ján Nosáľ

   Pridať záložky  Fujarista a píšťalkár Ján Nosáľ

  fujara, píšťaly, hudobné nástroje
  Portrét fujaristu a píšťalkára. Detail vrchnej časti postavy z profilu v tradičnom odeve. V ruke drží fujaru. Portrét fujaristu a píšťalkára. Detail vrchnej časti postavy z profilu v tradičnom odeve. V ruke drží fujaru.

 6. Fujarista a píšťalkár Juraj Kubinec

   Pridať záložky  Fujarista a píšťalkár Juraj Kubinec

  fujara, píšťaly, hudobné nástroje
  Portrét fujaristu a píšťalkára. Detail vrchnej časti postavy z profilu v tradičnom odeve. V ruke drží fujaru, spod kabanice mu vytŕča píšťala.

 7.  Pridať záložky  Hora, hora, bukoví chrásť

  hudobný folklór, píšťaly, spevák, ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou, so sprievodom pastierskej píšťaly. Spieva Juraj Kubinec.

 8.  Pridať záložky  Hej, keď ma máťe zabiť, zabiťe ma v jarku

  hudobný folklór, píšťaly, spevák, ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou, so sprievodom pastierskej píšťaly. Spieva Juraj Kubinec.

 9.  Pridať záložky  Kebi veďev kerá je, kúpiv bi jej gorále

  hudobný folklór, píšťaly, spevák, ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou, so sprievodom pastierskej píšťaly. Spieva Juraj Kubinec.

 10.  Pridať záložky  Horička horárom, sekerka rubárom

  hudobný folklór, píšťaly, spevák, ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou, so sprievodom dvoch pastierskych píšťal. Spieva Juraj Kubinec. Na pľšťalkách hrajú Juraj a Martin Kubincovci.