[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Výsledky vyhľadávania

 1. Pridať záložky  Moji milí novotní roďičia

  svadba, mladucha, prosperitná mágia
  Sprievodná reč mladuchy, prednášaná počas jej prijímania do domu ženícha. Bola adresovaná "novím roďičom" (svokrovi a svokre) a zaznievala počas prosperitného rituálu s chlebom. Recituje žena.
 2. Pridať záložky  Svadba v Šumiaci 001-02

  svadba, ženích, mladucha
  Svadba Mikuláša Gigaca. Ženích s mladuchou stoja pred oltárom v kostole. V pozadí ďalší svadobčania.
  Svadba v Šumiaci 001-02
 3. Pridať záložky  Svadba v Šumiaci 001-01

  svadba, svadobný sprievod, ženích, mladucha
  Svadba Mikuláša Gigaca. Celkový pohľad na svadobný sprievod. Vpredu ide ženích s mladuchou, za nimi ostatní svadobčania.
  Svadba v Šumiaci 001-01
 4. Pridať záložky  Doľe, doľe, môj vienoček zeľení

  ľudová pieseň, spevák, svadba, veniec mladuchy
  Svadobná pieseň, ktorá sa spievala pri snímaní venca mladuche. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 5. Pridať záložky  Tu je znak a ozdoba panenská

  svadba, družba, veniec mladuchy
  Sprievodná reč predného družbu, prednášaná pri snímaní venca mladuche. Recituje žena.
 6. Pridať záložky  Žalosná je chvíľa, kamarátka milá

  svadba, družica, veniec mladuchy
  Rozlúčka prednej družice s mladuchou, prednášaná pred snímaním jej venca. Recituje žena.
 7. Pridať záložky  Ňeňi som ja taká stará, ach, ach

  ľudová pieseň, spevák, fašiangy, svadba
  Ľudová pieseň so žartovnou tematikou. Spievala sa na svadbách a počas fašiangov. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 8. Pridať záložky  S deckom

  svadobná zábava
  Žartovná reč Cigánky na svadbe vo Viničnom. Reč prednáša Mária Sečová.
 9. Pridať záložky  Svadobný vinš z Viničného

  vinš, vinšovanie
  Vinšovanie mladomanželom na svadbe po večeri. Vinš prednáša Mária Sečová.
 10. Pridať záložky  Po doliňe ťichí vetrík povieva

  ľudová pieseň, svadobné piesne
  Svadobná pieseň. Spieva skupina žien bez hudobného sprievodu.