[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Výsledky vyhľadávania

 1. Pridať záložky  Ked ja pújdem od mej mamki

  ľudová pieseň, svadobné piesne, čepčenie, svadobné odobierky
  Ľudová svadobná pieseň. Spievala sa pri rozlúčke s rodičmi. Spieva skupina žien bez hudobného sprievodu.
 2. Pridať záložky  Stoň, Haňicko, do jamki 002-01

  ľudová pieseň, svadobné piesne, svadobné odobierky
  Svadobná odobierková pieseň s motívom odchodu nevesty od rodiny. Ženský skupinový spev bez hudobného sprievodu.
 3. Pridať záložky  Ňedaj ma, mamička

  ľudová pieseň, hudobný folklór, svadobné odobierky
  Svadobná pieseň s motívom odchodu nevesty od rodičov, spievaná pri čepčení alebo odobierke z rodičovského domu. Ženský skupinový spev bez hudobného sprievodu.
 4. Pridať záložky  Keť ja pôjďem, vi mamičko, od vás

  ľudová pieseň, svadobné piesne, svadobné odobierky
  Svadobná odobierková pieseň s motívom odlúčenia nevesty od matky. Pieseň bola väčšinou spievaná pri odchode nevesty od rodičov. Ženský skupinový spev bez hudobného sprievodu.
 5. Pridať záložky  Jak je do ňeba visoko

  ľudová pieseň, muzika, heligónka, ľúbostné piesne, svadobné piesne, svadobné odobierky
  Ľudová pieseň so svadobnou tematikou a motívom svadobnej odobierky. Mužský a ženský skupinový spev so sprievodom ľudovej hudby pod vedením Ľubomíra Országha v zložení: Ľubomír Országh - prim, Jana Margušová - prvé husle, Anton Masaryk - druhé husle, František Štrbák - druhé husle, Marián Pavčík - kontra, Milan Masaryk - kontrabas a Jozef Masaryk - heligónka.
 6. Pridať záložky  Zhora, zdola

  ľudová pieseň, spevák, hudobný folklór, svadobné piesne, svadobné odobierky, mladucha
  Svadobná odobierková pieseň s motívom odlúčenia nevesty od matky. Pieseň bola väčšinou spievaná pri odchode nevesty od rodičov. Ženský skupinový spev bez hudobného sprievodu.
 7. Pridať záložky  Dňeska mám už ten najsmutňejší ďeň

  ľudová pieseň, spevák, hudobný folklór, svadobné piesne, svadobné odobierky, mladucha
  Svadobná odobierková pieseň s motívom odlúčenia nevesty od matky. Pieseň bola väčšinou spievaná pri odchode nevesty od rodičov. Ženský skupinový spev bez hudobného sprievodu.
 8. Pridať záložky  Čože je to za zeľená tráva

  ľudová pieseň, spevák, hudobný folklór, svadobné piesne, svadobné odobierky, mladucha
  Svadobná odobierková pieseň, väčšinou spievaná pri odchode nevesty od rodičov. Ženský skupinový spev bez hudobného sprievodu.
 9. Pridať záložky  Kuri še dražočka

  ľudová pieseň, hudobný folklór, svadobné piesne, svadobné odobierky, mladucha, spevák
  Svadobná odobierková pieseň, ktorá sa spievala pri odchode nevesty od rodičov. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 10. Pridať záložky  Zbohom sa tu majťe, vi mamička moja

  ľudová pieseň, hudobný folklór, viachlas, svadobné piesne, svadobné odobierky
  Svadobná pieseň pri odobierke. Ženský viachlasný spev bez hudobného sprievodu.