Výsledky vyhľadávania

 1.  Pridať záložky  Popret našich oken

  ľudová pieseň, hudobný folklór, viachlas, svadobné piesne
  Ľúbostná pieseň so svadobnou tematikou a motívom nenaplnenej lásky. Ženský viachlasný spev bez hudobného sprievodu. Prvá sloha je spievaná, z ďalších dvoch je text odrecitovaný.

 2.  Pridať záložky  Tajila sem, tajila

  ľudová pieseň, hudobný folklór, viachlas, svadobné piesne, svadobné odobierky
  Svadobná odobierková pieseň s motívom odchodu nevesty od rodičov. Ženský viachlasný spev bez hudobného sprievodu. Prvá sloha je spievaná, z druhej je text odrecitovaný.

 3.  Pridať záložky  Šak še jo len bojím

  ľudová pieseň, hudobný folklór, viachlas, svadobné piesne
  Ľudová pieseň so svadobnou tematikou. Ženský viachlasný spev bez hudobného sprievodu.

 4.  Pridať záložky  Žeňí sa mi, žeňí, muoj kamarát verní

  ľudová pieseň, hudobný folklór, viachlas, svadobné piesne, vojenské a regrútske piesne, mládenec
  Mládenecká pieseň so svadobnou tematikou a regrútskym motívom. Spieva skupina mužov so sprievodom harmoniky.

 5.  Pridať záložky  Idžem ťi ja, idžem

  ľudová pieseň, hudobný folklór, viachlas, svadobné piesne
  Ľudová pieseň so svadobnou tematikou. Spieva skupina mužov so sprievodom harmoniky.

 6.  Pridať záložky  Ožeňil sa šuhaj pod horu zelenú

  hudobný folklór, ľudová pieseň, svadobné piesne, viachlas
  Svadobná ľudová pieseň. Spieva ženská spevácka skupina zo Snežnice.


 7.  Pridať záložky  Páračkové piesne z Môťovej

  ľudová pieseň, svadobné piesne
  Séria piesní, ktoré sa v Môťovej spievali pri páračkách najčastejšie v uvedenom poradí. Jednohlasne spievajú tri ženy.

 8.  Pridať záložky  Môťovskie venčoki

  ľudová pieseň, svadobné piesne
  Svadobné piesne, ktoré sa v Môťovej spievali pri obliekaní mladuchy. Jednohlasne spievajú tri ženy.

 9.  Pridať záložky  U Ostrove šumni dzivki, ej, bohati, bohati

  ľudová pieseň, spevák, svadobné piesne
  Ľudová pieseň so svadobnou tematikou. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.