Výsledky vyhľadávania

 1.  Pridať záložky  Ťuťbeli, ťuťbeli

  ľudová pieseň, spevák, uspávanky
  Ľudová pieseň, uspávanka. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.

 2.  Pridať záložky  Ej, a ľuľu mi, ľuľu

  ľudová pieseň, spevák, uspávanky
  Ľudová pieseň, uspávanka. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.

 3.  Pridať záložky  A ľuľu mi, ľuľu

  ľudová pieseň, spevák, uspávanky
  Ľudová pieseň, uspávanka. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.

 4.  Pridať záložky  Haju, len mi haju

  ľudová pieseň, spevák, uspávanky
  Ľudová pieseň, uspávanka. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.

 5.  Pridať záložky  Ľuľajže mi, ľuľaj

  ľudová pieseň, spevák, uspávanky
  Ľudová pieseň, uspávanka. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.

 6.  Pridať záložky  Beli že mi, beli

  ľudová pieseň, spevák, uspávanky
  Ľudová pieseň, uspávanka. Spievaná pri uspávaní a kolísaní detí. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.

 7.  Pridať záložky  Haja že mi, haja

  ľudová pieseň, spevák, uspávanky
  Ľudová pieseň, uspávanka. Spievaná pri kolísaní. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu. Spieva Mária Brdárska-Janoška.

 8.  Pridať záložky  Usňi že mi, usňi 002-01

  ľudová pieseň, uspávanky, spevák
  Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu. Spieva Mária Fričová.

 9.  Pridať záložky  Oj, buvikaj, buvikaj

  ľudová pieseň, uspávanky, spevák
  Ľudová pieseň, uspávanka. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu. Spieva Mária Fričová.

 10.  Pridať záložky  Usňi že mi, usňi 001-01

  ľudová pieseň, uspávanky, spevák
  Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu. Mária Fričová spieva uspávanku.