[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Výsledky vyhľadávania

 1. Pridať záložky  Zbohom milá

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Mládenecká pieseň s regrútskou tematikou. Spieva skupina mužov z Priechodu so sprievodom harmoniky.
 2. Pridať záložky  V tej Bistrici, v tej vezňici

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Mládenecká pieseň s regrútskou tematikou. Spieva skupina mužov z Priechodu so sprievodom harmoniky.
 3. Pridať záložky  Bodaj ten bili dom

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne
  Mládenecká pieseň s ľúbostnou a regrútskou tematikou. Mužský skupinový spev bez hudobného sprievodu. Spieva skupina mužov z Margecian.
 4. Pridať záložky  Piesne z Vajnor 001-01

  ľudová pieseň, dychová plechová hudba, vojenské a regrútske piesne
  Dve regrútske piesne. Piesne "Husári, husári", "A ja mám koňíčka vraného" spieva mužská spevácka skupina z Vajnor so sprievodom Vajnorskej dychovky pod vedením Titusa Pilného.
 5. Pridať záložky  V tem Prešporku za vojačka mňa vzali

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Regrútska pieseň. Spieva mužská spevácka skupina z Vajnor po vedením Titusa Pilného.
 6. Pridať záložky  Vezú nás, vezú v zeleném vozi

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Regrútska pieseň. Spieva mužská spevácka skupina z Vajnor s rytmickým sprievodom bubna.
 7. Pridať záložky  Ve Vídňi bubnujú

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Regrútska pieseň. Spieva mužská spevácka skupina z Vajnor pod vedením Titusa Pilného.
 8. Pridať záložky  Dalmácija, Dalmácija

  ľudová pieseň, hudobný folklór, ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne, muzika, cimbalová hudba, spevák
  Ľudová pieseň s regrútskou tematikou. Mužský sólový spev so sprievodom ľudovej hudby.
 9. Pridať záložky  Počkajte, panenki, tri mjesíce 002-01

  ľudová pieseň, hudobný folklór, vojenské a regrútske piesne, ľúbostné piesne, muzika, cimbalová hudba, spevák
  Ľudová pieseň s regrútskou a ľúbostnou tematikou. Mužský sólový spev so sprievodom ľudovej hudby.
 10. Pridať záložky  Tí skalickí purkmistre

  ľudová pieseň, hudobný folklór, vojenské a regrútske piesne, spevák
  Ľudová pieseň s regrútskou tematikou. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.