[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Výsledky vyhľadávania

 1. Pridať záložky  Ťašká je veru tá moja mišľienka

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne, spevák
  Ľudová pieseň s ľúbostnou a regrútskou tematikou. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 2. Pridať záložky  Od mestečka pekná hracká

  ľudová pieseň, muzika, tanečný folklór, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne
  Tanečná pieseň s ľúbostnou tematikou a regrútskym motívom. Spieva skupina mužov so sprievodom ľudovej hudby z Horného Vadičova. Ľudová hudba pod vedením Gašpara Urbaníka hrá v zložení: Gašpar Urbaník - prim, Celestín Káčerík - druhé husle, Štefan Jarošík - kontra, Ondrej Urbaník - kontrabas.
 3. Pridať záložky  Trucuj milá, trucuj

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s vojenskou tematikou. Spieva skupina mužov bez hudobného sprievodu.
 4. Pridať záložky  Jaké je to heské v tém trenčánskem mjesce

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s vojenskou tematikou. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 5. Pridať záložky  Pri Prešpurku pri Dunaji, tam je skala visoká

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s vojenskou tematikou. Spieva skupina mužov bez hudobného sprievodu.
 6. Pridať záložky  V ten Prešpurku za vojáčka mňa vzali

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s vojenskou tematikou. Spieva skupina mužov bez hudobného sprievodu.
 7. Pridať záložky  Moj milí sa u boj chistá

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň "juhoslovanská" s vojenskou tematikou. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 8. Pridať záložky  Pri Prešpurku kraj Dunaja

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s vojenskou tematikou. Spieva skupina mužov bez hudobného sprievodu.
 9. Pridať záložky  Ked mňa odebrali, šantár pri mňe stáu

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s vojenskou tematikou. Spieva skupina mužov bez hudobného sprievodu.
 10. Pridať záložky  Zle mi bolo doma ležat

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s vojenskou tematikou. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.