My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Na svatoho Jana, dzivki mojo, dzivki 002-01

    ľudová pieseň, hudobný folklór, ľúbostné piesne, jánske piesne, svätojánska noc, výročné ohne, spevák
    Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Pieseň sa spievala pri pálení svätojánskych ohňov ("sobutki paľic"). Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.