My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Kto na našu sobutku ňepridze

    ľudová pieseň, hudobný folklór, jánske piesne, svätojánska noc, výročné ohne, spevák
    Ľudová pieseň, ktorá sa spievala pri pálení svätojánskych ohňov ("sobutki paľic"). Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.