My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket   Pospiechajťe pastúškovia

    ľudová pieseň, spevák, Vianoce, Štedrý večer, spievanie pod oblokmi
    Vianočná ľudová pieseň spievaná pod oblokmi na Štedrý tzv. "Dohviezdni večer". Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.