My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Jáňe náš

    ľudová pieseň, jánske piesne, svätojánska noc, výročné ohne
    Ľudová pieseň, ktorá sa spievala pri pálení svätojánskych ohňov. Ženský skupinový spev bez hudobného sprievodu.