My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Novoročné vinšovnícke piesne z Likavky

    ľudová pieseň, spevák, Nový rok, vinšovanie
    Tri novoročné vinšovnícke piesne: "Noví rok za starím rokom", "Noví rok nám zase prišjou" a "U Milanov takie chíri". V úvode je rozprávanie o príležitosti, pri ktorej sa novoročné piesne spievali. Hovorené slovo a ženský sólový spev bez hudobného sprievodu. V spievaní za striedajú dve interpretky.