My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  A u susedou švarni mláďenec

    ľudová pieseň, spevák, obchôdzky, koleda, Vianoce, Nový rok
    Koleda spievaná počas obchôdzok vo vianočnom alebo novoročnom období. Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.