My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Ej, povedz, ďieuča, gďe ľíhaš

    ľudová pieseň, spevák, sláčikové hudby
    Žartovná ľudová pieseň. Mužský sólový spev sprevádzaný štvorčlennou ľudovou sláčikovou hudbou.