My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Svadobný odev z Príbeliec 001-04

    mladucha, družica, odev mladuchy, sviatočný odev, obradový odev, ženský odev
    Celkový pohľad spredu na dievčatá v tradičnom svadobnom odeve. Tretia zľava je mladucha, ostatné sú družice.
    Svadobný odev z Príbeliec 001-04