My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Svadobný odev z Príbeliec 001-01

    mladucha, ženích, družba, družica, sviatočný odev, obradový odev, odev svadobných funkcionárov, odev ženícha, odev mladuchy, mužský odev, ženský odev
    Celkový pohľad spredu na osem postáv v tradičnom svadobnom odeve. V strede je mladucha so ženíchom, po stranách družice a družbovia.
    Svadobný odev z Príbeliec 001-01