My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Poslali ma jačmen vázat

    ľudová pieseň, dožinky, žatva, spevák
    Pieseň spievaná pri dožinkoch. Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.