My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Vinš pastiera na Štedrý večer v Strhároch

    Vianoce, ľudová pieseň, Štedrý večer, pastier, pastierske obyčaje, vinš
    Vianočný vinš pastiera na Štedrý večer v Strhároch. V scénickom programe vinšuje muž v strednom veku.