My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Svadobný sprievod v Mokrom Háji 001-02

    svadba, svadobný sprievod, mladucha, ženích, starejší, svadobní hostia, odev mladuchy, sviatočný odev, obradový odev
    "Búchaní" na dvere pri návrate zo sobáša. Družba s družbovským právom s mladomanželmi pri búchaní na dvere. Vpredu družba (starejší) Angustín Špírek, nevesta Anna Komendová (rodená Švrčková) v tradičnom svadobnom odeve a ženích Jozef Komenda, okolo ďalší svadobčania.
    Svadobný sprievod v Mokrom Háji 001-02