My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Už je po Fašangoch

    ľudová pieseň, viachlas
    Ľudová pieseň s kupeckou tematikou. Spieva skupina žien bez hudobného sprievodu.