My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Ňiet beťára f Pohorelej len ja sám

    ľudová pieseň, mládenec, viachlas
    Mládenecká pieseň. Spieva skupina mužov bez hudobného sprievodu.