My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Ameriku som zvandroval

    ľudová pieseň, vysťahovalectvo, viachlas
    Ľudová pieseň s tematikou vysťahovalectva. Spieva skupina mužov bez hudobného sprievodu.