My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Kosťeže mi, kosťe

    ľudová pieseň, lúčne piesne
    Ľudová pieseň spievaná pri hrabaní sena. Spieva skupina žien bez hudobného sprievodu.