My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Starí rok zme zavŕšiľi

    ľudová pieseň, vinšovanie
    Novoročná vinšovnícka pieseň. Spieva skupina žien bez hudobného sprievodu.