My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Novoročné vinšovnícke z Beňuše

    ľudová pieseň, Nový rok, vinšovanie
    Dve novoročné vinšovnícke piesne: "Starí rok zme zavŕšiľi", " Noví rok nám prišiel z ňenazdaňia". Spieva skupina žien bez hudobného sprievodu.