My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Horenu dolenu, lieskovskú dolinu

    ľudová pieseň, sedliacka, ľudový tanec, spevák
    Tanečná pieseň. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.