My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Číže to pes breše 002-01

    ľudová pieseň, ľúbostné piesne, žatevné piesne, spevák
    Ľúbostná pieseň. Spievala sa pri žatevných prácach. Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.