My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Ej, hrabala, čerta nahrabala

    ľudová pieseň, lúčne piesne
    Ľudová pieseň spievaná pri hrabaní sena. Spievajú tri ženy bez hudobného sprievodu.