My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Murjena, Murjena, gďe si prebívala

    ľudová pieseň, spevák, Morena
    Ľudová pieseň, ktorá sa spievala pri vynášaní Moreny na "Murienovú" resp. "Púčkovú nedeľu" (tri týždne pred Veľkou nocou). Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.