My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Ój, kdo to heno iďe

    ľudová pieseň, spevák, lúčne piesne
    Žartovná ľudová pieseň spievaná pri prácach na lúke. Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.