My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Mav som frajeročku, Aňička má meno

    ľudová pieseň, ľúbostné piesne
    Mládenecká pieseň s ľúbostnou tematikou. Spievala sa počas žatevných večerov. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.