My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  To čajkovskuo peknuo poľe

    ľudová pieseň, ľúbostné piesne
    Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Spievala sa počas žatevných večerov. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.