My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Poďme domov s poľa

    ľudová pieseň, žatevné piesne
    Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Spievala sa pri žatve na záver pracovného dňa. Spieva skupina mužov a žien z Čajkova so sprievodom akordeónu.