My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Dajťeže nám, dajťe 001

    ľudová pieseň, spevák, Vianoce, Štedrý večer, spievanie pod oblokmi
    Vianočná ľudová pieseň spievaná pod oblokmi na Štedrý tzv. "Dohviezdni večer". Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.