My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Mi, tria kráľi

    ľudová pieseň, spevák, Traja králi, trojkráľová hra
    Ľudová pieseň, ktorá sa spievala počas trojkráľovej obchôdzky a bývala aj súčasťou trojkráľovej hry. Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.