My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Zahrajťe mi hutci

    ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, lúčne piesne
    Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou a motívom nešťastnej lásky. Spievala sa pri prácach na lúke. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.