My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Uš som sa vidala

    ľudová pieseň, spevák, svadobné piesne, jánske piesne
    Ľudová pieseň so svadobnou tematikou a žartovnými motívmi. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.