My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Hrdlo moje hrdlo

    ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, jánske piesne
    Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou a žartovnými motívmi. Zvykla sa spievať na Jána. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.