My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  Fšetci ľuďia povedajú

    ľudová pieseň, spevák, fašiangy
    Ľudová pieseň so žartovnou tematikou. Zvykla sa spievať počas fašiangov. Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.