My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket  A v ňeďeľu Rusadeľňú 002-01

    ľudová pieseň, ľudový tanec, chorovody, Turíce, viachlas
    Chorovodná pieseň, ktorá sa v Kojšove spievala v nedeľu na Turíce ("Rusadľa") pri chodení s "Uľijanou". Ženský viachlasý spev bez hudobného sprievodu. Spievajú ženy z Kojšova.