My Bookmarks

Pridaných záložiek: 1    
  1. From the basket   A v ňeďeľu Rusadeľňú 002-01

    ľudová pieseň, ľudový tanec, chorovody, Turíce, viachlas
    Chorovodná pieseň, ktorá sa v Kojšove spievala v nedeľu na Turíce ("Rusadľa") pri chodení s "Uľijanou". Ženský viachlasý spev bez hudobného sprievodu. Spievajú ženy z Kojšova.

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.