Number of the records: 1  

To the basket   Gruska, Viliam Ján 1936-2019

  1. DegreeDoc., Ing.
    Curriculum VitaeDoc. Ing. Viliam Ján Gruska Slovenský scénograf, pedagóg, etnograf, dramaturg, scenárista a režisér, patril medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej ľudovej kultúry, scénografie, filmovej a televíznej tvorby a umenia. Vyrastal v učiteľskej rodine v Rabčiciach. V rokoch 1954 až 1976 pôsobil ako tanečník, sólista, pedagóg a choreograf v Lúčnici. Ako dramaturg a scénograf bol spoluautorom viacerých programov pre SĽUK. Absolvoval Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva na SVŠT v Bratislave. V rokoch 1962 až 1971 pracoval v Slovenskej televízii ako vedúci Scénografickej výroby. Neskôr pracoval ako architekt v Slovenskej filmovej tvorbe a ako scénický výtvarník v slobodnom povolaní. Od roku 1985 pôsobil ako pedagóg a docent na Katedre scénografie Divadelnej fakulty VŠMU. V roku 1990 bol predsedom Výboru Matice slovenskej. Počas svojej kariéry sa podieľal na založení a formovaní mnohých folklórnych festivalov a slávností, pre ktoré vytvoril niekoľko prírodných amfiteátrov (Východná, Detva, Myjava, Terchová a iné). Na početných cestách po Slovensku sa popri výbere vhodných exteriérov a interiérov pre filmové spracovanie venoval výskumu, štúdiu a záchrane tradičných piesní, tancov, zvykov a zanikajúcich ľudových remesiel. Na jeho podnet vzniklo vo všetkých regiónoch Slovenska nespočetné množstvo folklórnych skupín a ľudových hudieb, ktoré sa dodnes venujú výskumu, záchrane, rekonštrukcii a prezentácii tradičnej ľudovej kultúry. Objavoval a vo svojich programoch prezentoval typy jednoduchých pracovitých ľudí, ktorí cez svoje životné skúsenosti dokázali svojou múdrosťou odovzdať súčasnému divákovi duchovný odkaz svojej doby. Výsledkom jeho celoživotného úsilia bol vznik množstva scénických programov venovaných významným dejinným udalostiam a výnimočným osobnostiam (Štefánik, Cyril a Metod, Bernolák, Hviezdoslav, Benka, Urban, Sládkovič, Rúfus, Warchal a i.) a mnohým základným témam našej kultúry (Ozveny staroslovienčiny, Rodokmeň zeme, Staré nôty mladých strún Európy, Čírenie talentov, Dni kolied kresťanov, Posolstvá piesní Slovensku a svetu a i.). Ako filmový a televízny architekt spolupracoval na viac ako 130 dielach, z ktorých najznámejšie sú Perinbaba, Sokoliar Tomáš, Mahuliena zlatá panna, Kráľ Drozdia brada, Šípová Ruženka, Neďaleko do neba, Jánošík, Svätopluk, Nápoj lásky, Cinka panna, Chodník cez Dunaj, Kára plná bolestí, Straty a nálezy a i. Bol ocenený viacerými významnými oceneniami (2007 - Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti ľudovej kultúry a umenia, 2018 – „Slnko v sieti“ za výnimočný prínos slovenskej kinematogfrafii a i.). Viliam Ján Gruska je aj autorom textu piesne „Daj Boh šťastia tejto zemi“.
    Data source entrySmútočné oznámenie rodiny o úmrtí.
    References (387) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.