Number of the records: 1  

To the basket   kruteľ

 1. Descriptonzahrotený kolík z jedného kusa, obyčajne javorového dreva, ktorý slúžil na viazanie povriesel. Pod rukoväťou mal urobenú dierku, cez ktorú bol prevlečený remienok alebo povraz, ktorý si pri práci s kruteľom navliekal žnec na ruku. Využíval sa najmä pri viazaní krátkych ražných povriesel, ktoré sa dopredu pripravovali na žatvu jarných druhov obilia.
  Description authorPeter Slavkovský
  BooksHyčko, J.: Žatevné a mlatobné náradie. Martin 1973. Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/krutel
  See also žatva
  povrieslo
  snop
  References (3) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.