Number of the records: 1  

To the basket   snop

 1. Descriptonručne, neskôr i strojmi zviazané pokosené obilie. Pri žatve srpom (kosákom) alebo kosou sa hrste obilia (huša, táčka, pomitka) viazali do snopov pomocou povriesel. Na rozprestreté povrieslo ukladala žnica odobraté hrste obilia, ktoré sa následne zviazali do snopu. Poviazané snopy sa ukladali do obilných kôp (kríž, mandeľ, hromádka, panák, kupka), v ktorých obilie preschlo až do jeho odvozu z poľa.
  Description authorPeter Slavkovský
  BooksPodolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava 2008. Slavkovský, P.: Tradičné formy žatvy na Záhorí. In: Slovenský národopis, 23, 1975, 401-432. Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/snop
  See also žatva
  slama
  žnec
  References (5) - Encyclopedic Terms
  (3) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.